Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821281 [sort] => 0 [title] => 气象日专属福利!福州这两辆公交车可以免费坐 [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/74586.html [tags] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 96588 [2] => 10593 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) ) [id] => 74586 [pv] => 443 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 1 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 443 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552732131 [sort] => 0 [title] => 15年一贯制!4大校部!延安中学教育集团来了! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/74412.html [tags] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1605 [1] => 3300 [2] => 1101 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,228,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) ) [id] => 74412 [pv] => 745 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 33 [digg] => 2 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 745 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552730526 [sort] => 0 [title] => 惊险一幕!车辆行驶途中,迎面砸来了一个“塔吊节” [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/74403.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) ) [id] => 74403 [pv] => 502 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 502 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552652838 [sort] => 0 [title] => 这场普法活动,和每个人的信用消费都有关! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/74289.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) ) [id] => 74289 [pv] => 596 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 596 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650895 [sort] => 0 [title] => 诚信实验:“无人售卖”,是逃单占便宜还是自觉支付? [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/74286.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,224,228,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) ) [id] => 74286 [pv] => 834 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 6 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 834 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822387 [url] => /a/10001/201903/9e9215f5eda7e03da5c1cf54956c7921.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650599 [sort] => 0 [title] => 福州“无人”花摊坚守9年成佳话,全靠它在支撑…… [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/74280.html [tags] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 花摊 [2] => 农林 [3] => 责编 [4] => 支付 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17709 [2] => 96291 [3] => 42897 [4] => 50039 [5] => 5439 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822387 [url] => /a/10001/201903/9e9215f5eda7e03da5c1cf54956c7921.png ) ) [id] => 74280 [pv] => 767 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 767 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 花摊 [2] => 农林 [3] => 责编 [4] => 支付 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 818712 [url] => /a/10001/201903/37348236e690cb82d814d092f3b1edcf.png ) [description] => 为给力救援点赞! [recommend] => 0 [published] => 1552559891 [sort] => 0 [title] => 35分钟!一场在高空上演的生命接力 [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73980.html [tags] => Array ( [0] => 直升机 [1] => 救援 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5894 [2] => 5686 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 818712 [url] => /a/10001/201903/37348236e690cb82d814d092f3b1edcf.png ) ) [id] => 73980 [pv] => 484 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 03-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 484 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 直升机 [1] => 救援 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 35分钟!一场在高空上演的生命接力

  为给力救援点赞!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 814536 [url] => /a/10001/201903/ca7ead2925b2e9c1bf9fa09109e5ef0b.png ) [description] => 163亩花海美呆了! [recommend] => 0 [published] => 1552469611 [sort] => 0 [title] => 到鼓岭这片梯田,闻一闻春天的味道! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73746.html [tags] => Array ( [0] => 油菜花 [1] => 景耕 [2] => 轮作 [3] => 责编 [4] => 鼓岭 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 24847 [2] => 95916 [3] => 95919 [4] => 50039 [5] => 2807 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 814536 [url] => /a/10001/201903/ca7ead2925b2e9c1bf9fa09109e5ef0b.png ) ) [id] => 73746 [pv] => 1029 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 1 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1029 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 油菜花 [1] => 景耕 [2] => 轮作 [3] => 责编 [4] => 鼓岭 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 到鼓岭这片梯田,闻一闻春天的味道!

  163亩花海美呆了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 814398 [url] => /a/10001/201903/55a16fbda0c66c3cdc0a197733397c2e.jpeg ) [description] => 有奖,速点! [recommend] => 0 [published] => 1552469044 [sort] => 0 [title] => e福州送“五福”啦,接福指南看这里! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73740.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 五福 [2] => APP [3] => 榕城 [4] => 幸运 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 34162 [3] => 707 [4] => 2200 [5] => 95913 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,224,214,228,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 814398 [url] => /a/10001/201903/55a16fbda0c66c3cdc0a197733397c2e.jpeg ) ) [id] => 73740 [pv] => 468 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 五福 [2] => APP [3] => 榕城 [4] => 幸运 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • e福州送“五福”啦,接福指南看这里!

  有奖,速点!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 810075 [url] => /a/10001/201903/8b783c3b8438c0db246c8bbb85e4f57e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552386806 [sort] => 0 [title] => 生命接力!21岁大学生捐献造血干细胞,挽救13岁少年 [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73524.html [tags] => Array ( [0] => 陈夏雨 [1] => 干细胞 [2] => 造血 [3] => 配型 [4] => 患者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 95679 [2] => 23072 [3] => 26290 [4] => 95682 [5] => 1444 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 810075 [url] => /a/10001/201903/8b783c3b8438c0db246c8bbb85e4f57e.png ) ) [id] => 73524 [pv] => 603 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 603 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈夏雨 [1] => 干细胞 [2] => 造血 [3] => 配型 [4] => 患者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 810021 [url] => /a/10001/201903/be66c7b1b43a9c72afe4b263aa1b247c.jpeg ) [description] => 赞! [recommend] => 0 [published] => 1552386618 [sort] => 0 [title] => 剑出鞘!福州"扫黑除恶"原创MV发布! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73521.html [tags] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => MV [3] => 民警 [4] => 一线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 35832 [2] => 35896 [3] => 52373 [4] => 1104 [5] => 9705 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 810021 [url] => /a/10001/201903/be66c7b1b43a9c72afe4b263aa1b247c.jpeg ) ) [id] => 73521 [pv] => 779 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 1 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 779 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => MV [3] => 民警 [4] => 一线 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 809646 [url] => /a/10001/201903/6804cf313f41f4ce315f3edb69d5f1a6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552377390 [sort] => 0 [title] => 她们俩... [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73479.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,228,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 809646 [url] => /a/10001/201903/6804cf313f41f4ce315f3edb69d5f1a6.png ) ) [id] => 73479 [pv] => 614 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 614 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 她们俩...

  她们俩...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 808692 [url] => /a/10001/201903/a91e95ec0a9d9a952455368d900265c2.jpeg ) [description] => 这个植树节,给春天一点颜色看看 [recommend] => 0 [published] => 1552360097 [sort] => 0 [title] => 春风十里,“植”为等你! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73413.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 808692 [url] => /a/10001/201903/a91e95ec0a9d9a952455368d900265c2.jpeg ) ) [id] => 73413 [pv] => 1068 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 3 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1068 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 春风十里,“植”为等你!

  这个植树节,给春天一点颜色看看

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 805584 [url] => /a/10001/201903/0907344f9ad0dd4f604ee156f7cd625e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552302330 [sort] => 0 [title] => 垃圾堆中翻出钻戒,业主:这样的保安再来一打! [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73266.html [tags] => Array ( [0] => 钻戒 [1] => 垃圾堆 [2] => 业主 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 29404 [2] => 95406 [3] => 1232 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 805584 [url] => /a/10001/201903/0907344f9ad0dd4f604ee156f7cd625e.jpeg ) ) [id] => 73266 [pv] => 480 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 1 [tran_published] => 03-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 480 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 钻戒 [1] => 垃圾堆 [2] => 业主 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 802728 [url] => /a/10001/201903/fe0937bb6e558cf0ad2c18b440060275.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552211104 [sort] => 0 [title] => 春天里的“仪式感”,一起种下绿意和心愿~ [url] => http://tmnews24.com/axw110/p/73035.html [tags] => Array ( [0] => 绿意 [1] => 小朋友 [2] => 爸爸妈妈 [3] => 互动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 95235 [2] => 1452 [3] => 39807 [4] => 9356 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,224,228,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 802728 [url] => /a/10001/201903/fe0937bb6e558cf0ad2c18b440060275.png ) ) [id] => 73035 [pv] => 719 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 2 [tran_published] => 03-10 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 719 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 绿意 [1] => 小朋友 [2] => 爸爸妈妈 [3] => 互动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1