Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831603 [url] => /a/10001/201903/5d2a65c10078f3fb75135a65e0c62ed2.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907931 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.18】《福州新闻》 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74835.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831603 [url] => /a/10001/201903/5d2a65c10078f3fb75135a65e0c62ed2.JPG ) ) [id] => 74835 [pv] => 494 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 494 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831606 [url] => /a/10001/201903/4941bf6ca9ef51659b7c1f273c10e0b6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907927 [sort] => 0 [title] => 台江举办民营企业发展论坛 多方献策推动民企发展 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74832.html [tags] => Array ( [0] => 党建 [1] => 民营企业 [2] => 台江区 [3] => 企业 [4] => 非公 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 854 [1] => 2669 [2] => 71793 [3] => 1231 [4] => 54 [5] => 51405 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831606 [url] => /a/10001/201903/4941bf6ca9ef51659b7c1f273c10e0b6.JPG ) ) [id] => 74832 [pv] => 426 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 426 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 党建 [1] => 民营企业 [2] => 台江区 [3] => 企业 [4] => 非公 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831600 [url] => /a/10001/201903/65f4fade9c4ae43f001942424917bc69.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907923 [sort] => 0 [title] => 仓山两处串珠公园对外开放 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74829.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 串珠 [2] => 金港 [3] => 横江 [4] => 风铃 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 2669 [2] => 47 [3] => 8474 [4] => 7654 [5] => 39640 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831600 [url] => /a/10001/201903/65f4fade9c4ae43f001942424917bc69.JPG ) ) [id] => 74829 [pv] => 488 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 串珠 [2] => 金港 [3] => 横江 [4] => 风铃 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831582 [url] => /a/10001/201903/3f380639225063508518947619f8e36a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907920 [sort] => 0 [title] => 县(市)区委书记谈乡村振兴 马尾:因地制宜 突出特色 全面推进乡村振兴战略 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74826.html [tags] => Array ( [0] => 乡村 [1] => 振兴 [2] => 马尾 [3] => 马尾区 [4] => 区委书记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 5230 [2] => 33624 [3] => 741 [4] => 205 [5] => 96783 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47,112,759,765, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831582 [url] => /a/10001/201903/3f380639225063508518947619f8e36a.JPG ) ) [id] => 74826 [pv] => 1254 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 37 [digg] => 1 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1254 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 乡村 [1] => 振兴 [2] => 马尾 [3] => 马尾区 [4] => 区委书记 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831573 [url] => /a/10001/201903/80e59d831e5bfcccfdeee8d856884d21.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907916 [sort] => 0 [title] => 1月至2月深化"抓项目促发展"项目年行动县(市)区完成情况通报 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74823.html [tags] => Array ( [0] => 项目 [1] => 长乐 [2] => 罗源县 [3] => 晋安区 [4] => 连江县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1155 [1] => 2669 [2] => 2281 [3] => 853 [4] => 903 [5] => 1122 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831573 [url] => /a/10001/201903/80e59d831e5bfcccfdeee8d856884d21.JPG ) ) [id] => 74823 [pv] => 496 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 项目 [1] => 长乐 [2] => 罗源县 [3] => 晋安区 [4] => 连江县 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831558 [url] => /a/10001/201903/42b9dc27ef36e2cb1dd9765bade1c9b6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907913 [sort] => 0 [title] => 市领导督导检查城区水系治理和拆墙透绿工作 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74820.html [tags] => Array ( [0] => 透绿 [1] => 尤猛军 [2] => 拆墙 [3] => 治理 [4] => 水系 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 87762 [2] => 240 [3] => 33813 [4] => 1125 [5] => 751 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,11,17,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831558 [url] => /a/10001/201903/42b9dc27ef36e2cb1dd9765bade1c9b6.JPG ) ) [id] => 74820 [pv] => 488 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 488 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 透绿 [1] => 尤猛军 [2] => 拆墙 [3] => 治理 [4] => 水系 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831504 [url] => /a/10001/201903/8afde7bed38f19dbe28a8a0817c3e5fa.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907908 [sort] => 0 [title] => 市行政服务中心:深化"放管服"改革 激发"三创"不竭动能 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74817.html [tags] => Array ( [0] => 审批 [1] => 窗口 [2] => 习近平 [3] => 总书记 [4] => 企业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 9514 [2] => 2512 [3] => 819 [4] => 83 [5] => 54 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831504 [url] => /a/10001/201903/8afde7bed38f19dbe28a8a0817c3e5fa.JPG ) ) [id] => 74817 [pv] => 431 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 431 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 审批 [1] => 窗口 [2] => 习近平 [3] => 总书记 [4] => 企业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828786 [url] => /a/10001/201903/38ec7b806d11925b28be8fc1e00f0ed3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821745 [sort] => 0 [title] => 习近平总书记参加福建代表团审议时的重要讲话 在我市引发热烈反响 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74613.html [tags] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 总书记 [3] => 数字 [4] => 习近平 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1089 [1] => 2669 [2] => 1090 [3] => 83 [4] => 985 [5] => 819 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828786 [url] => /a/10001/201903/38ec7b806d11925b28be8fc1e00f0ed3.JPG ) ) [id] => 74613 [pv] => 436 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 436 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 新城 [1] => 滨海 [2] => 总书记 [3] => 数字 [4] => 习近平 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828684 [url] => /a/10001/201903/72745e90296a10f8499aebec02560dfd.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821741 [sort] => 0 [title] => 金源泉科技:以科技创新助推健康饮水 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74610.html [tags] => Array ( [0] => 源泉 [1] => 研发 [2] => 切换器 [3] => 科技 [4] => 饮用水 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 96591 [2] => 14961 [3] => 96594 [4] => 9639 [5] => 77412 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828684 [url] => /a/10001/201903/72745e90296a10f8499aebec02560dfd.JPG ) ) [id] => 74610 [pv] => 1338 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 171 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1338 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 源泉 [1] => 研发 [2] => 切换器 [3] => 科技 [4] => 饮用水 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828795 [url] => /a/10001/201903/d310da9f883e970d740007201f78ef3d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821738 [sort] => 0 [title] => 福州市法律援助中心获评第五批全国学雷锋活动示范点 "法援队伍"就在百姓身边 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74607.html [tags] => Array ( [0] => 法律援助 [1] => 福州市 [2] => 法援 [3] => 受援 [4] => 中心 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 44225 [2] => 1261 [3] => 95649 [4] => 74889 [5] => 2614 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828795 [url] => /a/10001/201903/d310da9f883e970d740007201f78ef3d.JPG ) ) [id] => 74607 [pv] => 546 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 546 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 法律援助 [1] => 福州市 [2] => 法援 [3] => 受援 [4] => 中心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828819 [url] => /a/10001/201903/4043e5c22be577956cfdf4be7160719a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821734 [sort] => 0 [title] => 市直机关党代表工作室开展驻室党代表 视察重点建设项目一线活动 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74604.html [tags] => Array ( [0] => 党代表 [1] => 福州 [2] => 党员 [3] => 市直机关 [4] => 一线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 13595 [2] => 763 [3] => 2110 [4] => 16222 [5] => 9705 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828819 [url] => /a/10001/201903/4043e5c22be577956cfdf4be7160719a.JPG ) ) [id] => 74604 [pv] => 579 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 579 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 党代表 [1] => 福州 [2] => 党员 [3] => 市直机关 [4] => 一线 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828828 [url] => /a/10001/201903/3e362e0b22a60877fdb1a1b7a56f13e6.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821730 [sort] => 0 [title] => 连江:备足春耕物资 助力农业生产 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74601.html [tags] => Array ( [0] => 农资 [1] => 连江县 [2] => 供销社 [3] => 化肥 [4] => 储备 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 8991 [2] => 1122 [3] => 25198 [4] => 25278 [5] => 11023 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828828 [url] => /a/10001/201903/3e362e0b22a60877fdb1a1b7a56f13e6.JPG ) ) [id] => 74601 [pv] => 496 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 农资 [1] => 连江县 [2] => 供销社 [3] => 化肥 [4] => 储备 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828837 [url] => /a/10001/201903/e5c97cf9eea3191ac587b6a321296c7d.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821726 [sort] => 0 [title] => 闽侯青口片区添"新丁" 六和汽车零部件项目动工 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74598.html [tags] => Array ( [0] => 零部件 [1] => 汽车 [2] => 福州 [3] => 投产 [4] => 配套 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 14900 [2] => 1533 [3] => 763 [4] => 6040 [5] => 83682 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828837 [url] => /a/10001/201903/e5c97cf9eea3191ac587b6a321296c7d.JPG ) ) [id] => 74598 [pv] => 408 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 408 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 零部件 [1] => 汽车 [2] => 福州 [3] => 投产 [4] => 配套 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828846 [url] => /a/10001/201903/ab220f7604c302d58851a664f41df871.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821722 [sort] => 0 [title] => 晋安百家微型消防站开展火灾救援联勤联训 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74595.html [tags] => Array ( [0] => 消防大队 [1] => 着火 [2] => 消防站 [3] => 火灾 [4] => 晋安 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 48059 [2] => 5065 [3] => 3872 [4] => 2033 [5] => 1436 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828846 [url] => /a/10001/201903/ab220f7604c302d58851a664f41df871.JPG ) ) [id] => 74595 [pv] => 516 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 516 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 消防大队 [1] => 着火 [2] => 消防站 [3] => 火灾 [4] => 晋安 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828843 [url] => /a/10001/201903/bdd3bc3b469f6db1f447ebaadf5b95dc.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821718 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.17】《福州新闻》 [url] => http://tmnews24.com/fzxw-spdb/p/74592.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828843 [url] => /a/10001/201903/bdd3bc3b469f6db1f447ebaadf5b95dc.JPG ) ) [id] => 74592 [pv] => 515 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 515 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1