Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 830682 [url] => /a/10001/201903/a6b8a09bea4f4484dced05bac7292d0a.png ) [description] => 《福州,听我说》走进洪山镇! [recommend] => 0 [published] => 1552900659 [sort] => 0 [title] => 实在是高!那些”爬杆的小黄人”,为谁辛苦为谁忙! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74769.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 830682 [url] => /a/10001/201903/a6b8a09bea4f4484dced05bac7292d0a.png ) ) [id] => 74769 [pv] => 423 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 423 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 实在是高!那些”爬杆的小黄人”,为谁辛苦为谁忙!

  《福州,听我说》走进洪山镇!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 830598 [url] => /a/10001/201903/b4dd09bd480491dfe407a1c418d180b6.png ) [description] => 永泰油菜花 [recommend] => 0 [published] => 1552900300 [sort] => 0 [title] => 好时节!永泰油菜花进入最好赏花季! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74763.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 830598 [url] => /a/10001/201903/b4dd09bd480491dfe407a1c418d180b6.png ) ) [id] => 74763 [pv] => 380 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 380 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 830436 [url] => /a/10001/201903/dd04397e02e444ce222cef70e0f1c3b2.png ) [description] => 尚干拌面扁肉 唇齿留香 [recommend] => 0 [published] => 1552900118 [sort] => 0 [title] => 赞!记忆里的福州味道!闽侯尚干拌面的幸福守护者! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74760.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 830436 [url] => /a/10001/201903/dd04397e02e444ce222cef70e0f1c3b2.png ) ) [id] => 74760 [pv] => 384 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 384 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 赞!记忆里的福州味道!闽侯尚干拌面的幸福守护者!

  尚干拌面扁肉 唇齿留香

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 830340 [url] => /a/10001/201903/9e895d60df3edc370d2c2b8c91e1ccc4.png ) [description] => “攀讲来了” [recommend] => 0 [published] => 1552900116 [sort] => 0 [title] => 暖心!“攀讲来了”走进洪山镇“3.15”志愿服务暖人心,为“精品社区”点赞打Call! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74757.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 830340 [url] => /a/10001/201903/9e895d60df3edc370d2c2b8c91e1ccc4.png ) ) [id] => 74757 [pv] => 491 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 491 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 821658 [url] => /a/10001/201903/182bda0a52b47a6acd643c344c586f8b.png ) [description] => 3.15我们一起善用消费者权益 [recommend] => 0 [published] => 1552642830 [sort] => 0 [title] => 不良商家诓骗老人,劣质商品维权何去何从?攀讲说法:315特别节目——“神奇”的保健品 [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74214.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 821658 [url] => /a/10001/201903/182bda0a52b47a6acd643c344c586f8b.png ) ) [id] => 74214 [pv] => 394 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 394 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 821598 [url] => /a/10001/201903/c4ae0fc5e071f466c756e826a6ea777d.png ) [description] => 福建医科大学主任姚履枫分析… [recommend] => 0 [published] => 1552642601 [sort] => 0 [title] => 未遵医嘱依伯突发肝衰竭 药物性肝损伤该怎么防? [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74211.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,163, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 821598 [url] => /a/10001/201903/c4ae0fc5e071f466c756e826a6ea777d.png ) ) [id] => 74211 [pv] => 456 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 456 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 未遵医嘱依伯突发肝衰竭 药物性肝损伤该怎么防?

  福建医科大学主任姚履枫分析…

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 821511 [url] => /a/10001/201903/34e59f2d9f57741aa32e8d339b0392e7.png ) [description] => “攀讲话民俗”:时节【米时】粿的福州味道! [recommend] => 0 [published] => 1552642329 [sort] => 0 [title] => 太智慧了!这个电脑都打不出的字,散出福州传统的味道! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/74208.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 821511 [url] => /a/10001/201903/34e59f2d9f57741aa32e8d339b0392e7.png ) ) [id] => 74208 [pv] => 487 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 487 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 太智慧了!这个电脑都打不出的字,散出福州传统的味道!

  “攀讲话民俗”:时节【米时】粿的福州味道!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 818637 [url] => /a/10001/201903/0c9e82e7788dbd1a12aa48b0dc28cefd.png ) [description] => 全城通告! [recommend] => 0 [published] => 1552558783 [sort] => 0 [title] => 全城寻找受害者,请速与台江警方联系! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73974.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 818637 [url] => /a/10001/201903/0c9e82e7788dbd1a12aa48b0dc28cefd.png ) ) [id] => 73974 [pv] => 429 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 429 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 818553 [url] => /a/10001/201903/5b71b89fde55c95228ff92cc36ba1ed2.png ) [description] => 幸福热线:13003891452 [recommend] => 0 [published] => 1552558431 [sort] => 0 [title] => 攀讲婚庆中心为你推荐新秀喜娘啦! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73971.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 818553 [url] => /a/10001/201903/5b71b89fde55c95228ff92cc36ba1ed2.png ) ) [id] => 73971 [pv] => 485 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 485 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 攀讲婚庆中心为你推荐新秀喜娘啦!

  幸福热线:13003891452

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 814305 [url] => /a/10001/201903/79b5267a43f2fc78172c066faa268497.png ) [description] => 迈开步伐,向着健康出发 [recommend] => 0 [published] => 1552468781 [sort] => 0 [title] => 最简便易行的有氧运动——“健走” [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73737.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 814305 [url] => /a/10001/201903/79b5267a43f2fc78172c066faa268497.png ) ) [id] => 73737 [pv] => 404 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 404 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 最简便易行的有氧运动——“健走”

  迈开步伐,向着健康出发

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 814245 [url] => /a/10001/201903/b17d8f8784a8440c542b66c3af277e63.jpeg ) [description] => 4月1日起,福州中小学一般不得在校内设小卖部、超市! [recommend] => 0 [published] => 1552468621 [sort] => 0 [title] => 又是一代人青春的逝去!学校门口再没有小卖部! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73734.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 814245 [url] => /a/10001/201903/b17d8f8784a8440c542b66c3af277e63.jpeg ) ) [id] => 73734 [pv] => 439 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 439 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 又是一代人青春的逝去!学校门口再没有小卖部!

  4月1日起,福州中小学一般不得在校内设小卖部、超市!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 809823 [url] => /a/10001/201903/3264acac91d3b2550d6418e8a3ea1c93.png ) [description] => 讲天讲地,讲法讲理 [recommend] => 0 [published] => 1552382810 [sort] => 0 [title] => 生完孩子她在公司家里处处受刁难,攀讲说法:《职场妈妈》 [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73515.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 809823 [url] => /a/10001/201903/3264acac91d3b2550d6418e8a3ea1c93.png ) ) [id] => 73515 [pv] => 426 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 426 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 806772 [url] => /a/10001/201903/6550a634cfce708b66d0f59bc93d33ec.png ) [description] => 2019第二届海峡两岸校园汉字听写大会正式启动3月10号,2019第二届海峡两岸校园汉字听写大会在上杭路丫好青年核心素养研学基地内举行了启动仪式 [recommend] => 0 [published] => 1552305549 [sort] => 0 [title] => 传承华夏文明,寻找和发现汉字之美 [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73302.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 806772 [url] => /a/10001/201903/6550a634cfce708b66d0f59bc93d33ec.png ) ) [id] => 73302 [pv] => 486 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 486 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 传承华夏文明,寻找和发现汉字之美

  2019第二届海峡两岸校园汉字听写大会正式启动3月10号,2019第二届海峡两岸校园汉字听写大会在上杭路丫好青年核心素养研学基地内举行了启动仪式

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 806307 [url] => /a/10001/201903/b1dbbcdd7404d1197777994f9bf98ed0.png ) [description] => 2019福州鼓岭山径赛最新消息 [recommend] => 0 [published] => 1552305332 [sort] => 0 [title] => 争气了!福州选手包揽70公里组男女“状元”,2019福州鼓岭山径赛最新比赛成绩来了(附第一手航拍画面) [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73296.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 806307 [url] => /a/10001/201903/b1dbbcdd7404d1197777994f9bf98ed0.png ) ) [id] => 73296 [pv] => 456 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 456 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 806130 [url] => /a/10001/201903/a932e25cf652cc3eff8514e63d4e1ca5.png ) [description] => 骄傲 [recommend] => 0 [published] => 1552304883 [sort] => 0 [title] => 荣耀时刻!“福州国际马拉松”再度喜提中国田径协会“金牌赛事”荣誉! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/73293.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 806130 [url] => /a/10001/201903/a932e25cf652cc3eff8514e63d4e1ca5.png ) ) [id] => 73293 [pv] => 401 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 401 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1