Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031676 [url] => /a/10001/201905/bdf48f2ce96120d81f991c2d30983225.jpeg ) [description] => 降雨要来了!紧急预警!雨继续锁定福建! [recommend] => 0 [published] => 1558701477 [sort] => 0 [title] => 福州天气又将大反转!太阳又要流浪了...... [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89967.html [tags] => Array ( [0] => 08 [1] => 27 [2] => 26 [3] => 25 [4] => 28 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39936 [1] => 39987 [2] => 51522 [3] => 50312 [4] => 51291 [5] => 51318 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031676 [url] => /a/10001/201905/bdf48f2ce96120d81f991c2d30983225.jpeg ) ) [id] => 89967 [pv] => 399 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 399 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 08 [1] => 27 [2] => 26 [3] => 25 [4] => 28 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州天气又将大反转!太阳又要流浪了......

  降雨要来了!紧急预警!雨继续锁定福建!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031613 [url] => /a/10001/201905/9a2b6ae3b8614a5bf2df6f8aa6331ab3.jpeg ) [description] => 一位是酒庄女老板,一位是的哥开出租,他们会擦出什么样的火花呢? [recommend] => 0 [published] => 1558701294 [sort] => 0 [title] => 节目预告—相亲面对面:灵魂相似 总会遇见! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89964.html [tags] => Array ( [0] => 廖鹤英 [1] => 一位 [2] => 酒庄 [3] => 福州 [4] => 红娘 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 108423 [2] => 60222 [3] => 15183 [4] => 763 [5] => 10683 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031613 [url] => /a/10001/201905/9a2b6ae3b8614a5bf2df6f8aa6331ab3.jpeg ) ) [id] => 89964 [pv] => 377 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 377 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 廖鹤英 [1] => 一位 [2] => 酒庄 [3] => 福州 [4] => 红娘 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 节目预告—相亲面对面:灵魂相似 总会遇见!

  一位是酒庄女老板,一位是的哥开出租,他们会擦出什么样的火花呢?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031565 [url] => /a/10001/201905/adeb9eed8aae29a8a5d153a992d6de42.jpeg ) [description] => 垃圾不落地,文明添福气!要说最近福州最时尚的事儿,当属垃圾分类啦~ [recommend] => 0 [published] => 1558700989 [sort] => 0 [title] => 为了宣传垃圾分类,福州也是很拼了…… [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89961.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 志愿 [3] => 志愿者 [4] => 活动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 39987 [2] => 18679 [3] => 31 [4] => 813 [5] => 3501 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031565 [url] => /a/10001/201905/adeb9eed8aae29a8a5d153a992d6de42.jpeg ) ) [id] => 89961 [pv] => 494 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 494 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 志愿 [3] => 志愿者 [4] => 活动 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 为了宣传垃圾分类,福州也是很拼了……

  垃圾不落地,文明添福气!要说最近福州最时尚的事儿,当属垃圾分类啦~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026627 [url] => /a/10001/201905/f9ef28067929314f3fe037afc52529d1.jpeg ) [description] => 一起去“生日会”现场探个究竟! [recommend] => 0 [published] => 1558517870 [sort] => 0 [title] => 这个节日,一群文人为这种草过了个生日! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89394.html [tags] => Array ( [0] => 菖蒲 [1] => 秦东 [2] => 造景 [3] => 意阔 [4] => 修剪 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 46331 [2] => 107949 [3] => 107952 [4] => 107955 [5] => 49576 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026627 [url] => /a/10001/201905/f9ef28067929314f3fe037afc52529d1.jpeg ) ) [id] => 89394 [pv] => 443 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 443 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 菖蒲 [1] => 秦东 [2] => 造景 [3] => 意阔 [4] => 修剪 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 这个节日,一群文人为这种草过了个生日!

  一起去“生日会”现场探个究竟!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026456 [url] => /a/10001/201905/d102cecc1aca885eb769a8745176ef71.png ) [description] => 第四届中华喜娘大赛海选第二场:5月31日五四北泰禾广场! [recommend] => 0 [published] => 1558517292 [sort] => 0 [title] => 定了!第二场喜娘大赛海选等你来战! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89391.html [tags] => Array ( [0] => 海选 [1] => 喜娘 [2] => 闽侯县 [3] => 第二场 [4] => 第一场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 28058 [1] => 39987 [2] => 12571 [3] => 1148 [4] => 107934 [5] => 107937 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026456 [url] => /a/10001/201905/d102cecc1aca885eb769a8745176ef71.png ) ) [id] => 89391 [pv] => 472 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 472 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 海选 [1] => 喜娘 [2] => 闽侯县 [3] => 第二场 [4] => 第一场 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 定了!第二场喜娘大赛海选等你来战!

  第四届中华喜娘大赛海选第二场:5月31日五四北泰禾广场!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1026366 [url] => /a/10001/201905/0b6846167ff23d2f5d8b33c969aff60d.jpeg ) [description] => 攀讲话民俗 闽菜最有味! [recommend] => 0 [published] => 1558516902 [sort] => 0 [title] => 鲟饭、乳鸽、太平燕…婚宴上的福州菜里藏着很多秘密! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89388.html [tags] => Array ( [0] => 闽菜 [1] => 大师 [2] => 烹饪 [3] => 福州 [4] => 婚宴 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6260 [1] => 39987 [2] => 5117 [3] => 7942 [4] => 763 [5] => 11272 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1026366 [url] => /a/10001/201905/0b6846167ff23d2f5d8b33c969aff60d.jpeg ) ) [id] => 89388 [pv] => 406 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 406 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽菜 [1] => 大师 [2] => 烹饪 [3] => 福州 [4] => 婚宴 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 鲟饭、乳鸽、太平燕…婚宴上的福州菜里藏着很多秘密!

  攀讲话民俗 闽菜最有味!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024986 [url] => /a/10001/201905/13f2f367c61e6c6b1dff62a5527715c0.jpeg ) [description] => 小满前后,冷暖交汇频繁,强对流天气也时有发生! [recommend] => 0 [published] => 1558441602 [sort] => 0 [title] => 今日小满!凉爽过后,高温也将如期而至! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89223.html [tags] => Array ( [0] => 小满 [1] => 天气 [2] => 福州 [3] => 高温 [4] => 气温 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 44162 [2] => 1525 [3] => 763 [4] => 815 [5] => 1025 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024986 [url] => /a/10001/201905/13f2f367c61e6c6b1dff62a5527715c0.jpeg ) ) [id] => 89223 [pv] => 435 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 435 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 小满 [1] => 天气 [2] => 福州 [3] => 高温 [4] => 气温 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 今日小满!凉爽过后,高温也将如期而至!

  小满前后,冷暖交汇频繁,强对流天气也时有发生!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1024944 [url] => /a/10001/201905/206d0a8a5d4ff997b5ef6516f2ab3b9b.jpeg ) [description] => 植根榕城”福州市优秀创业项目资助工作累计资助了近两百家创业项目。 [recommend] => 0 [published] => 1558441362 [sort] => 0 [title] => 最高10万元!有志创业青年请免费收下一笔创业金! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/89220.html [tags] => Array ( [0] => 创业项目 [1] => 福州市 [2] => 申报 [3] => 创业 [4] => 资助 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21711 [1] => 39987 [2] => 1261 [3] => 11998 [4] => 1319 [5] => 20641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1024944 [url] => /a/10001/201905/206d0a8a5d4ff997b5ef6516f2ab3b9b.jpeg ) ) [id] => 89220 [pv] => 420 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-21 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 420 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 创业项目 [1] => 福州市 [2] => 申报 [3] => 创业 [4] => 资助 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最高10万元!有志创业青年请免费收下一笔创业金!

  植根榕城”福州市优秀创业项目资助工作累计资助了近两百家创业项目。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022949 [url] => /a/10001/201905/0987fb5583d332d503aa7080f5007592.png ) [description] => 3号和4号展厅重点展示了海丝沿线各国文化经典、旅游资源和特色展品。 [recommend] => 0 [published] => 1558347641 [sort] => 0 [title] => 领略海丝沿线各国风情!《攀讲》主持人带您逛“5.18”展会! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88920.html [tags] => Array ( [0] => 展会 [1] => nbsp [2] => 5.18 [3] => 海丝 [4] => 您逛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 18698 [1] => 39987 [2] => 50527 [3] => 43107 [4] => 131 [5] => 107592 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022949 [url] => /a/10001/201905/0987fb5583d332d503aa7080f5007592.png ) ) [id] => 88920 [pv] => 475 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 475 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 展会 [1] => nbsp [2] => 5.18 [3] => 海丝 [4] => 您逛 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 领略海丝沿线各国风情!《攀讲》主持人带您逛“5.18”展会!

  3号和4号展厅重点展示了海丝沿线各国文化经典、旅游资源和特色展品。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022934 [url] => /a/10001/201905/95ada5e3888fdc7bfc7d1720429cde9e.png ) [description] => 本次展会设有台湾食品与精品展区,吸引了非常多的台湾厂商参会。 [recommend] => 0 [published] => 1558347344 [sort] => 0 [title] => 台湾馆吃美食、逛精品!《攀讲》主持人带您逛“5.18”展会! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88917.html [tags] => Array ( [0] => 台湾 [1] => 展会 [2] => 5.18 [3] => 您逛 [4] => nbsp ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1193 [1] => 39987 [2] => 18698 [3] => 43107 [4] => 107592 [5] => 50527 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022934 [url] => /a/10001/201905/95ada5e3888fdc7bfc7d1720429cde9e.png ) ) [id] => 88917 [pv] => 456 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台湾 [1] => 展会 [2] => 5.18 [3] => 您逛 [4] => nbsp ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 台湾馆吃美食、逛精品!《攀讲》主持人带您逛“5.18”展会!

  本次展会设有台湾食品与精品展区,吸引了非常多的台湾厂商参会。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022880 [url] => /a/10001/201905/e3cd0e69c8ef6cda607d11b494f5c40e.png ) [description] => 本届“5·18”展会展览面积12万平方米,​4500个展位,分为“海丝合作”、“两岸融合”、“共享发展”三大部分。 [recommend] => 0 [published] => 1558347041 [sort] => 0 [title] => 一起去逛展!《攀讲》主持人带您逛“5.18”展会! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88908.html [tags] => Array ( [0] => 展会 [1] => 18 [2] => 5.18 [3] => 您逛 [4] => nbsp ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 18698 [1] => 39987 [2] => 43499 [3] => 43107 [4] => 107592 [5] => 50527 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022880 [url] => /a/10001/201905/e3cd0e69c8ef6cda607d11b494f5c40e.png ) ) [id] => 88908 [pv] => 450 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 展会 [1] => 18 [2] => 5.18 [3] => 您逛 [4] => nbsp ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 一起去逛展!《攀讲》主持人带您逛“5.18”展会!

  本届“5·18”展会展览面积12万平方米,​4500个展位,分为“海丝合作”、“两岸融合”、“共享发展”三大部分。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1022781 [url] => /a/10001/201905/fab3c631fc8ecb47798d574dd9ca1ab6.jpeg ) [description] => 攀讲话民俗 闽菜最有味! [recommend] => 0 [published] => 1558346747 [sort] => 0 [title] => 大师出手!一看就有!闽菜大师说民俗、做闽菜! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88902.html [tags] => Array ( [0] => 闽菜 [1] => 宴席 [2] => 大师 [3] => 烹饪 [4] => 佛跳墙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6260 [1] => 39987 [2] => 56757 [3] => 5117 [4] => 7942 [5] => 7646 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1022781 [url] => /a/10001/201905/fab3c631fc8ecb47798d574dd9ca1ab6.jpeg ) ) [id] => 88902 [pv] => 479 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 479 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽菜 [1] => 宴席 [2] => 大师 [3] => 烹饪 [4] => 佛跳墙 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 大师出手!一看就有!闽菜大师说民俗、做闽菜!

  攀讲话民俗 闽菜最有味!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021458 [url] => /a/10001/201905/05761fb2fd0212abb37cf4afc9a0a283.png ) [description] => 为鼓励福州市民赴定西旅游,定西市近日出台了一系列优惠政策! [recommend] => 0 [published] => 1558266608 [sort] => 0 [title] => 今天是中国旅游日!去这个地方玩,福州人有“专属优惠”! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88719.html [tags] => Array ( [0] => 定西 [1] => 组团 [2] => 之旅 [3] => 旅游 [4] => 定西市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2043 [1] => 39987 [2] => 4505 [3] => 64407 [4] => 2323 [5] => 2045 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021458 [url] => /a/10001/201905/05761fb2fd0212abb37cf4afc9a0a283.png ) ) [id] => 88719 [pv] => 382 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 382 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 定西 [1] => 组团 [2] => 之旅 [3] => 旅游 [4] => 定西市 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 今天是中国旅游日!去这个地方玩,福州人有“专属优惠”!

  为鼓励福州市民赴定西旅游,定西市近日出台了一系列优惠政策!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1021428 [url] => /a/10001/201905/6618ed58f59db303b5678cad3e9689f7.jpeg ) [description] => 20日,莆田、泉州、厦门、漳州阴有中雨,部分大雨到暴雨;其余地区阴有阵雨或雷阵雨,福州的部分以及三明、龙岩的局部有中雨。 [recommend] => 0 [published] => 1558266410 [sort] => 0 [title] => 注意!今年最强持续性暴雨还在继续!福建多地发布暴雨红色预警! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88713.html [tags] => Array ( [0] => 19 [1] => 强降水 [2] => 18 [3] => 暴雨 [4] => 全省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50643 [2] => 37397 [3] => 43499 [4] => 22091 [5] => 3387 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1021428 [url] => /a/10001/201905/6618ed58f59db303b5678cad3e9689f7.jpeg ) ) [id] => 88713 [pv] => 400 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 400 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 19 [1] => 强降水 [2] => 18 [3] => 暴雨 [4] => 全省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!今年最强持续性暴雨还在继续!福建多地发布暴雨红色预警!

  20日,莆田、泉州、厦门、漳州阴有中雨,部分大雨到暴雨;其余地区阴有阵雨或雷阵雨,福州的部分以及三明、龙岩的局部有中雨。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1019739 [url] => /a/10001/201905/8bbee9f587997f731fff485e55dc0605.jpeg ) [description] => 第四届中华喜娘大赛正式启动,海选第一场闽侯万家广场喜庆开赛! [recommend] => 0 [published] => 1558174197 [sort] => 0 [title] => 喜来啦!中华喜娘大赛开赛!为你心目中的喜娘喝彩打Call吧! [url] => http://tmnews24.com/panjiang/p/88470.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 海选 [2] => 大赛 [3] => 闽侯县 [4] => 赛事 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 39987 [2] => 28058 [3] => 8413 [4] => 1148 [5] => 1455 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1019739 [url] => /a/10001/201905/8bbee9f587997f731fff485e55dc0605.jpeg ) ) [id] => 88470 [pv] => 508 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 508 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 海选 [2] => 大赛 [3] => 闽侯县 [4] => 赛事 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 喜来啦!中华喜娘大赛开赛!为你心目中的喜娘喝彩打Call吧!

  第四届中华喜娘大赛正式启动,海选第一场闽侯万家广场喜庆开赛!