Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831654 [url] => /a/10001/201903/0b6a9b9f41c3e1de678a2849e87550f8.jpeg ) [description] => 在流花溪、台屿河、梅峰河……近年来,借水系治理的东风,我市在各内河沿线同步开展串珠公园建设,以内河沿岸步道和绿带为"串",以有条件、可拓展的块状绿地为"珠",串绿成线、串珠成链,建设串珠式公园绿地 [recommend] => 0 [published] => 1552907947 [sort] => 0 [title] => 串珠公园告别"千园一面" 秀出个性美 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74838.html [tags] => Array ( [0] => 串珠 [1] => 公园 [2] => 步道 [3] => 内河 [4] => 景观 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 47 [1] => 3300 [2] => 48 [3] => 2674 [4] => 49 [5] => 2885 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831654 [url] => /a/10001/201903/0b6a9b9f41c3e1de678a2849e87550f8.jpeg ) ) [id] => 74838 [pv] => 459 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 459 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 串珠 [1] => 公园 [2] => 步道 [3] => 内河 [4] => 景观 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 串珠公园告别"千园一面" 秀出个性美

  在流花溪、台屿河、梅峰河……近年来,借水系治理的东风,我市在各内河沿线同步开展串珠公园建设,以内河沿岸步道和绿带为"串",以有条件、可拓展的块状绿地为"珠",串绿成线、串珠成链...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831561 [url] => /a/10001/201903/e5bab726e766c761cac0d820d5be6ed7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907773 [sort] => 0 [title] => 福州首个城管学校联动执法点 今日入驻师大附小 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74814.html [tags] => Array ( [0] => 执法 [1] => 校园 [2] => 仓山区 [3] => 城管 [4] => 周边 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2530 [1] => 3300 [2] => 136 [3] => 1230 [4] => 9151 [5] => 1595 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831561 [url] => /a/10001/201903/e5bab726e766c761cac0d820d5be6ed7.jpeg ) ) [id] => 74814 [pv] => 524 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 524 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 执法 [1] => 校园 [2] => 仓山区 [3] => 城管 [4] => 周边 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831471 [url] => /a/10001/201903/a14565b0c2f77ec4a0a33c000ec3b079.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907597 [sort] => 0 [title] => 中介机构管理混乱 卖房者险损失定金 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74811.html [tags] => Array ( [0] => 林先生 [1] => 定金 [2] => 买方 [3] => 创诚 [4] => 中介 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2057 [1] => 3300 [2] => 20263 [3] => 96777 [4] => 96780 [5] => 20029 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831471 [url] => /a/10001/201903/a14565b0c2f77ec4a0a33c000ec3b079.jpeg ) ) [id] => 74811 [pv] => 410 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 410 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 林先生 [1] => 定金 [2] => 买方 [3] => 创诚 [4] => 中介 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831423 [url] => /a/10001/201903/cd1db23d9fee8625f79ef9cf40a67502.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552907219 [sort] => 0 [title] => 宁德产妇突发脑出血昏迷 空中120紧急转运至福州抢救 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74808.html [tags] => Array ( [0] => 医院 [1] => 宁德市 [2] => 病人 [3] => 抢救 [4] => 转运 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2398 [1] => 3300 [2] => 29974 [3] => 1446 [4] => 6914 [5] => 66447 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831423 [url] => /a/10001/201903/cd1db23d9fee8625f79ef9cf40a67502.jpeg ) ) [id] => 74808 [pv] => 679 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 679 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医院 [1] => 宁德市 [2] => 病人 [3] => 抢救 [4] => 转运 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831363 [url] => /a/10001/201903/a4d45e99b94e839a69ad87cefdb60fc4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552906848 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.18】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74802.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831363 [url] => /a/10001/201903/a4d45e99b94e839a69ad87cefdb60fc4.png ) ) [id] => 74802 [pv] => 441 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 441 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828561 [url] => /a/10001/201903/9be34c8300e5a63e804fc36465ee9a41.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552820588 [sort] => 0 [title] => 福州首次上线"气象公交专车" 市民可免费乘坐一周 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74580.html [tags] => Array ( [0] => 气象 [1] => 气象日 [2] => 323 [3] => 答题 [4] => 公交车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 14359 [2] => 96588 [3] => 96336 [4] => 8912 [5] => 10593 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828561 [url] => /a/10001/201903/9be34c8300e5a63e804fc36465ee9a41.jpeg ) ) [id] => 74580 [pv] => 476 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 476 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 气象 [1] => 气象日 [2] => 323 [3] => 答题 [4] => 公交车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828546 [url] => /a/10001/201903/b2cfe82301037999e1a1fb0b2bdce863.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552820192 [sort] => 0 [title] => 驴友失足骨折 山地救援队火速驰援 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74577.html [tags] => Array ( [0] => 救援 [1] => 登山协会 [2] => 救援队 [3] => 伤员 [4] => 伤者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5686 [2] => 18474 [3] => 5685 [4] => 8148 [5] => 3091 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828546 [url] => /a/10001/201903/b2cfe82301037999e1a1fb0b2bdce863.jpeg ) ) [id] => 74577 [pv] => 562 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 562 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 救援 [1] => 登山协会 [2] => 救援队 [3] => 伤员 [4] => 伤者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828519 [url] => /a/10001/201903/dcf830cfbfcce56d517ffafee6133374.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552819978 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.17】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74571.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828519 [url] => /a/10001/201903/dcf830cfbfcce56d517ffafee6133374.png ) ) [id] => 74571 [pv] => 626 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 626 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825963 [url] => /a/10001/201903/d1bab9f5a24224fd7d63e692b8d104e6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552735813 [sort] => 0 [title] => 仓山两处串珠公园对外开放 公园新姿待客来 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74457.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 绿地 [2] => 串珠 [3] => 金港 [4] => 园路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 3300 [2] => 2546 [3] => 47 [4] => 8474 [5] => 11676 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825963 [url] => /a/10001/201903/d1bab9f5a24224fd7d63e692b8d104e6.jpeg ) ) [id] => 74457 [pv] => 407 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 407 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 绿地 [2] => 串珠 [3] => 金港 [4] => 园路 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825933 [url] => /a/10001/201903/4f39f2aad3db3a6b9e09f313513ef8bb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552735458 [sort] => 0 [title] => 幼儿园到高中15年一贯制 福州首个全学段教育集团成立 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74454.html [tags] => Array ( [0] => 中学 [1] => 延安 [2] => 福州 [3] => 教育 [4] => 师资 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1605 [1] => 3300 [2] => 96450 [3] => 763 [4] => 1101 [5] => 96453 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825933 [url] => /a/10001/201903/4f39f2aad3db3a6b9e09f313513ef8bb.jpeg ) ) [id] => 74454 [pv] => 467 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中学 [1] => 延安 [2] => 福州 [3] => 教育 [4] => 师资 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825903 [url] => /a/10001/201903/5f04d8b42b3bc6594268d80d909a0e9b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552735288 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.16】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74424.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.3.16】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 96432 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825903 [url] => /a/10001/201903/5f04d8b42b3bc6594268d80d909a0e9b.jpeg ) ) [id] => 74424 [pv] => 585 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 585 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.3.16】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822471 [url] => /a/10001/201903/16769f32d6e829a014635bc2e90af9f1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650780 [sort] => 0 [title] => 信用规范消费 普法宣传强力为辅 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74283.html [tags] => Array ( [0] => 信用 [1] => 仲裁 [2] => 消费 [3] => 福建师范大学 [4] => 法学院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6070 [2] => 8260 [3] => 7934 [4] => 6448 [5] => 70704 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822471 [url] => /a/10001/201903/16769f32d6e829a014635bc2e90af9f1.jpeg ) ) [id] => 74283 [pv] => 624 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 624 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 信用 [1] => 仲裁 [2] => 消费 [3] => 福建师范大学 [4] => 法学院 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822306 [url] => /a/10001/201903/5d13e8a9fe6b837e0f3c9d059574bb77.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650302 [sort] => 0 [title] => 大学校园"诚信花摊"受青睐 开业9年无人逃账 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74277.html [tags] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 无人 [2] => 花摊 [3] => 市民 [4] => 农林 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17709 [2] => 5945 [3] => 96291 [4] => 1383 [5] => 42897 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822306 [url] => /a/10001/201903/5d13e8a9fe6b837e0f3c9d059574bb77.jpeg ) ) [id] => 74277 [pv] => 809 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 809 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 无人 [2] => 花摊 [3] => 市民 [4] => 农林 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822255 [url] => /a/10001/201903/11bd34134c399eecc502e49f6ac89f32.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552649651 [sort] => 0 [title] => “聚焦315”:信用让消费更放心 专家支招揭秘消费“套路” [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74271.html [tags] => Array ( [0] => 郭炀 [1] => 吴波 [2] => 福州市 [3] => 消费者 [4] => 聚焦315 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 31410 [2] => 95715 [3] => 1261 [4] => 17736 [5] => 96285 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822255 [url] => /a/10001/201903/11bd34134c399eecc502e49f6ac89f32.jpeg ) ) [id] => 74271 [pv] => 491 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 2 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 491 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 郭炀 [1] => 吴波 [2] => 福州市 [3] => 消费者 [4] => 聚焦315 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822186 [url] => /a/10001/201903/a230127cda8df22c79f45ebb9da7671d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552649235 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.15】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/74268.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.3.15】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 96282 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822186 [url] => /a/10001/201903/a230127cda8df22c79f45ebb9da7671d.jpeg ) ) [id] => 74268 [pv] => 715 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 715 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.3.15】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1