Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032924 [url] => /a/10001/201905/0255bc6a7bc67b6f19ba45543be0ac11.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782935 [sort] => 0 [title] => 现实版"保持通话" 31分39秒救下轻生男 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/90099.html [tags] => Array ( [0] => 谢琳 [1] => 指挥 [2] => 福州市 [3] => 科员 [4] => 公安局 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 108498 [2] => 1146 [3] => 1261 [4] => 6054 [5] => 1171 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032924 [url] => /a/10001/201905/0255bc6a7bc67b6f19ba45543be0ac11.jpeg ) ) [id] => 90099 [pv] => 622 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 622 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 谢琳 [1] => 指挥 [2] => 福州市 [3] => 科员 [4] => 公安局 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032912 [url] => /a/10001/201905/16c5fe61ce29d0dbaea1ad62fc64a1db.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782775 [sort] => 0 [title] => 小区欲成立业主委员会 物业阻挠选举过程? [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/90096.html [tags] => Array ( [0] => 铺景 [1] => 业主 [2] => 彩虹 [3] => 小区 [4] => 茶园街道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 108495 [2] => 1232 [3] => 27352 [4] => 844 [5] => 14066 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032912 [url] => /a/10001/201905/16c5fe61ce29d0dbaea1ad62fc64a1db.jpeg ) ) [id] => 90096 [pv] => 476 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 476 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 铺景 [1] => 业主 [2] => 彩虹 [3] => 小区 [4] => 茶园街道 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032903 [url] => /a/10001/201905/7dc6a74c1821839b6b422bca33d665e3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782622 [sort] => 0 [title] => 交通曝光台:严查严处严禁 超标、无牌无证非机动车 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/90093.html [tags] => Array ( [0] => 车号牌 [1] => 民警 [2] => 上路 [3] => 交警大队 [4] => 晋安 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21596 [2] => 1104 [3] => 25070 [4] => 5762 [5] => 1436 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032903 [url] => /a/10001/201905/7dc6a74c1821839b6b422bca33d665e3.jpeg ) ) [id] => 90093 [pv] => 412 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 412 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 车号牌 [1] => 民警 [2] => 上路 [3] => 交警大队 [4] => 晋安 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032891 [url] => /a/10001/201905/b5523b07bd132ab4a9211ccc3c46d724.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782342 [sort] => 0 [title] => "科学做好入学准备" 学前教育宣传月启动 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/90090.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 孩子 [2] => 小学 [3] => 准备 [4] => 家长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 3300 [2] => 1163 [3] => 1443 [4] => 56433 [5] => 1164 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032891 [url] => /a/10001/201905/b5523b07bd132ab4a9211ccc3c46d724.jpeg ) ) [id] => 90090 [pv] => 640 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 640 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 孩子 [2] => 小学 [3] => 准备 [4] => 家长 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032879 [url] => /a/10001/201905/9c65e37de66ecbf38a6f393377a4bcba.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558782162 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.25】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/90087.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032879 [url] => /a/10001/201905/9c65e37de66ecbf38a6f393377a4bcba.JPG ) ) [id] => 90087 [pv] => 503 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 503 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1032876 [url] => /a/10001/201905/17fa4e6434c3dba5ddd5837dae8fa0a6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558781835 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.25】《法眼》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/90084.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1032876 [url] => /a/10001/201905/17fa4e6434c3dba5ddd5837dae8fa0a6.png ) ) [id] => 90084 [pv] => 388 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 388 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031436 [url] => /a/10001/201905/32f897798aabc0bcb7c646306e65ac66.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696321 [sort] => 0 [title] => 原创舞台剧进校园 禁毒防毒共建绿色校园 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89931.html [tags] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 禁毒 [2] => 晋安区 [3] => 进修学校 [4] => 舞台剧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6854 [2] => 1590 [3] => 903 [4] => 3187 [5] => 66255 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031436 [url] => /a/10001/201905/32f897798aabc0bcb7c646306e65ac66.jpeg ) ) [id] => 89931 [pv] => 489 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 489 [source] => 大发快三规律 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) [2] => Array ( [0] => 毒品 [1] => 禁毒 [2] => 晋安区 [3] => 进修学校 [4] => 舞台剧 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031403 [url] => /a/10001/201905/c13dfa350040df7645799695f40bcada.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696320 [sort] => 0 [title] => 探访福建首批招录消防员培训 他们有啥不一样? [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89928.html [tags] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 消防 [2] => 招录 [3] => 救援 [4] => 福建省 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7313 [2] => 3871 [3] => 16498 [4] => 5686 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031403 [url] => /a/10001/201905/c13dfa350040df7645799695f40bcada.jpeg ) ) [id] => 89928 [pv] => 425 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 425 [source] => 大发快三规律 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) [2] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 消防 [2] => 招录 [3] => 救援 [4] => 福建省 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031343 [url] => /a/10001/201905/9913b8d554c34113b6e85b1d099800b4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696319 [sort] => 0 [title] => 交通曝光台:非机动车载人危害大 别把"方便"当"随便" [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89925.html [tags] => Array ( [0] => 电动车 [1] => 载人 [2] => 小孩子 [3] => 不能 [4] => 后座 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2032 [1] => 3641 [2] => 16467 [3] => 2622 [4] => 108411 [5] => 69864 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031343 [url] => /a/10001/201905/9913b8d554c34113b6e85b1d099800b4.jpeg ) ) [id] => 89925 [pv] => 424 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电动车 [1] => 载人 [2] => 小孩子 [3] => 不能 [4] => 后座 ) [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) ) [source] => 大发快三规律 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031292 [url] => /a/10001/201905/5e429a09356bba87aa43be29641f3284.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696317 [sort] => 0 [title] => 乌龙江旧大桥突发"险情" 实战演练提升应急处置能力 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89922.html [tags] => Array ( [0] => 桥墩 [1] => 分中心 [2] => 乌龙 [3] => 直属 [4] => 江旧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 42204 [2] => 31972 [3] => 51950 [4] => 42679 [5] => 108408 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031292 [url] => /a/10001/201905/5e429a09356bba87aa43be29641f3284.jpeg ) ) [id] => 89922 [pv] => 673 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 3 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 673 [source] => 大发快三规律 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) [2] => Array ( [0] => 桥墩 [1] => 分中心 [2] => 乌龙 [3] => 直属 [4] => 江旧 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1031259 [url] => /a/10001/201905/ffc2e0dcecf6ba447e46e8834dc71c1a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558696311 [sort] => 0 [title] => 【2019.5.24】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89916.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1031259 [url] => /a/10001/201905/ffc2e0dcecf6ba447e46e8834dc71c1a.JPG ) ) [id] => 89916 [pv] => 419 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-24 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 419 [source] => 大发快三规律 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028835 [url] => /a/10001/201905/3e47df11b71bf512bc58b45bdc31669d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558610062 [sort] => 0 [title] => "虚拟平台"炒股 被骗数十万 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89688.html [tags] => Array ( [0] => 邱先生 [1] => 提现 [2] => 配资 [3] => 恒睿 [4] => 软件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 24978 [2] => 15826 [3] => 37345 [4] => 108123 [5] => 4140 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028835 [url] => /a/10001/201905/3e47df11b71bf512bc58b45bdc31669d.jpeg ) ) [id] => 89688 [pv] => 544 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 2 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 544 [source] => 大发快三规律 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) [2] => Array ( [0] => 邱先生 [1] => 提现 [2] => 配资 [3] => 恒睿 [4] => 软件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028832 [url] => /a/10001/201905/3553665ae0788041d2a0160853c2b2e1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558610060 [sort] => 0 [title] => 道闸砸伤车子 究竟谁之责? [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89685.html [tags] => Array ( [0] => 董先生 [1] => 地库 [2] => 小区 [3] => 物业 [4] => 感应 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 35956 [2] => 49582 [3] => 844 [4] => 2198 [5] => 108120 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028832 [url] => /a/10001/201905/3553665ae0788041d2a0160853c2b2e1.jpeg ) ) [id] => 89685 [pv] => 401 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 401 [source] => 大发快三规律 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) [2] => Array ( [0] => 董先生 [1] => 地库 [2] => 小区 [3] => 物业 [4] => 感应 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028751 [url] => /a/10001/201905/018e4258dbee698027265035bf0f64f2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558610059 [sort] => 0 [title] => 交通曝光台:严查严处 整治非机动车交通违法 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89682.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼 [1] => 车辆 [2] => 交警大队 [3] => 交通 [4] => 非机动车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 1001 [1] => 3641 [2] => 3784 [3] => 5762 [4] => 831 [5] => 699 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028751 [url] => /a/10001/201905/018e4258dbee698027265035bf0f64f2.jpeg ) ) [id] => 89682 [pv] => 496 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼 [1] => 车辆 [2] => 交警大队 [3] => 交通 [4] => 非机动车 ) [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) ) [source] => 大发快三规律 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1028709 [url] => /a/10001/201905/43dff2075feb029e439089607fcd2493.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1558610058 [sort] => 0 [title] => 2019渔业周·渔博会将于5月30日至6月1日在榕举行 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/89679.html [tags] => Array ( [0] => 渔业 [1] => 展会 [2] => 福州 [3] => 博览会 [4] => 商务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 1287 [1] => 3641 [2] => 18698 [3] => 763 [4] => 5120 [5] => 14255 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1028709 [url] => /a/10001/201905/43dff2075feb029e439089607fcd2493.jpeg ) ) [id] => 89679 [pv] => 485 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 05-23 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 485 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 渔业 [1] => 展会 [2] => 福州 [3] => 博览会 [4] => 商务部 ) [4] => Array ( [0] => 大发快三规律 ) ) [source] => 大发快三规律 [author] => Array ( ) ) 1