Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127868 [url] => /a/10001/201907/93647f6bc6a58673846a123bb14cce25.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614763 [sort] => 0 [title] => 国内专家齐聚榕城 研讨乙肝诊疗临床治愈路径 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/102147.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127868 [url] => /a/10001/201907/93647f6bc6a58673846a123bb14cce25.png ) ) [id] => 102147 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 730 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 30 [digg] => 0 [all_pv] => 730 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127835 [url] => /a/10001/201907/007888373a643010eba39e6d3d141491.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614715 [sort] => 0 [title] => 夜间巡查 多举措保障各大客运点乘客出行 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/102144.html [tags] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 福州 [2] => 出租车 [3] => 整治 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1409 [1] => 3300 [2] => 763 [3] => 968 [4] => 704 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127835 [url] => /a/10001/201907/007888373a643010eba39e6d3d141491.png ) ) [id] => 102144 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 福州 [2] => 出租车 [3] => 整治 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127844 [url] => /a/10001/201907/c85669c1fad469854c86e6d71e2f03d3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614693 [sort] => 0 [title] => 地铁接驳专线新车型 外表软萌内里"有料" [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/102141.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127844 [url] => /a/10001/201907/c85669c1fad469854c86e6d71e2f03d3.png ) ) [id] => 102141 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127853 [url] => /a/10001/201907/f4007367ab3da56b277b81b68f5c1eed.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614680 [sort] => 0 [title] => 长乐区和平街特色历史文化街区完成一期主体修缮 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/102138.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 851 [4] => 16199 [5] => 69882 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127853 [url] => /a/10001/201907/f4007367ab3da56b277b81b68f5c1eed.png ) ) [id] => 102138 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 街区 [3] => 修缮 [4] => 明清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127790 [url] => /a/10001/201907/be48b26992385bea449ccdee7ec94475.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614319 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.20】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/102132.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127790 [url] => /a/10001/201907/be48b26992385bea449ccdee7ec94475.png ) ) [id] => 102132 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126833 [url] => /a/10001/201907/a12f920ab6352a76b8c55c11ab3e4134.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563533990 [sort] => 0 [title] => 暑期安全调查:萌娃接受"防拐测试" 诱惑当前警惕下降 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101994.html [tags] => Array ( [0] => 陌生人 [1] => 孩子 [2] => 家长 [3] => 不要 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 32378 [2] => 1163 [3] => 1164 [4] => 50195 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126833 [url] => /a/10001/201907/a12f920ab6352a76b8c55c11ab3e4134.jpeg ) ) [id] => 101994 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 564 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 564 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陌生人 [1] => 孩子 [2] => 家长 [3] => 不要 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126902 [url] => /a/10001/201907/0c0b933a311214e0724b12334f499671.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563533987 [sort] => 0 [title] => 闽安村小官厅:保留历史记忆 守护城市文脉 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101991.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 马尾区 [3] => 责编 [4] => 打卡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 25461 [2] => 763 [3] => 205 [4] => 50039 [5] => 6609 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1071,1077, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126902 [url] => /a/10001/201907/0c0b933a311214e0724b12334f499671.jpeg ) ) [id] => 101991 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 520 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 520 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 马尾区 [3] => 责编 [4] => 打卡 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126827 [url] => /a/10001/201907/1be5d033370d530c7c912627f335db15.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563533984 [sort] => 0 [title] => 执法人员开展夜间巡查 让市民免受噪音骚扰 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101988.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 责编 [2] => 110 [3] => 超时 [4] => 建筑工地 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 3300 [2] => 50039 [3] => 31297 [4] => 22855 [5] => 29604 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126827 [url] => /a/10001/201907/1be5d033370d530c7c912627f335db15.jpeg ) ) [id] => 101988 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 责编 [2] => 110 [3] => 超时 [4] => 建筑工地 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126821 [url] => /a/10001/201907/d44f9a2ed56bce8a50487d05f61d59d2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563533977 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.19】《新闻110》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101982.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126821 [url] => /a/10001/201907/d44f9a2ed56bce8a50487d05f61d59d2.jpeg ) ) [id] => 101982 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 506 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 506 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124868 [url] => /a/10001/201907/5e6b5bdefc2a0528fba14840d0bba00f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447805 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.18】《法眼》 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101766.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124868 [url] => /a/10001/201907/5e6b5bdefc2a0528fba14840d0bba00f.png ) ) [id] => 101766 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124898 [url] => /a/10001/201907/145232edbeff6edac3c9d7e6bb9921c0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447776 [sort] => 0 [title] => 福建医科大学附属协和医院:全面建设“智慧病房”让就医、护理更加智能化 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101763.html [tags] => Array ( [0] => 就医 [1] => 病房 [2] => 智慧 [3] => AI [4] => 全面 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2025 [1] => 3300 [2] => 25285 [3] => 1607 [4] => 57675 [5] => 52540 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124898 [url] => /a/10001/201907/145232edbeff6edac3c9d7e6bb9921c0.png ) ) [id] => 101763 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 599 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 599 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 就医 [1] => 病房 [2] => 智慧 [3] => AI [4] => 全面 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124895 [url] => /a/10001/201907/295f2ca87d3ca01311ad6bdb63bcea38.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447739 [sort] => 0 [title] => 垃圾投放“定点定时”“破袋投放” [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101760.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124895 [url] => /a/10001/201907/295f2ca87d3ca01311ad6bdb63bcea38.png ) ) [id] => 101760 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1135 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 76 [digg] => 0 [all_pv] => 1135 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124892 [url] => /a/10001/201907/2b13da8dd9eb1b00824e2c9bfbb3f3f3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447697 [sort] => 0 [title] => “一镇一孝廉·清风满榕城” 孝廉文化讲堂仓山专场落幕 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101757.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124892 [url] => /a/10001/201907/2b13da8dd9eb1b00824e2c9bfbb3f3f3.png ) ) [id] => 101757 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 620 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 620 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124886 [url] => /a/10001/201907/2c8e2f4d4489a1ae5ce20a8f6f6174f5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447659 [sort] => 0 [title] => 倡导文明骑行 共建美丽榕城 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101754.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 110 [2] => 电动 [3] => 自行车 [4] => 司法局 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 3300 [2] => 31297 [3] => 2448 [4] => 2449 [5] => 27833 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124886 [url] => /a/10001/201907/2c8e2f4d4489a1ae5ce20a8f6f6174f5.png ) ) [id] => 101754 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 110 [2] => 电动 [3] => 自行车 [4] => 司法局 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124889 [url] => /a/10001/201907/49bc967c73a65b7d5b60b0cc3523f34f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447650 [sort] => 0 [title] => 开展专项整治 严查电动三轮车非法营运 [url] => http://tmnews24.com/xw110-spdb/p/101748.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124889 [url] => /a/10001/201907/49bc967c73a65b7d5b60b0cc3523f34f.png ) ) [id] => 101748 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 757 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 757 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1