โรงพยาบาลป่าโมกวุ่น หลังพบผู้ป่วยโควิด ปกปิดข้อมูล

วันที่ 31 พ.ค. 64 โรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้ออกประกาศ ปิดหอผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล พร้อมทั้งกักตัวเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หลังพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทางโรงพยาบาลตรวจพบและได้ส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ก่อนที่จะส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อทำการรักษา และทางโรงพยาลป่าโมก ได้ทำการย้ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยสามัญ ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้ย้ายไว้ที่ตึกพิเศษ และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำย้ายไปทำการรักษาตัวที่ชั้น 1 ของตึก 5 ชั้น ส่วนการรับตัวผู้ป่วยนั้นยังทำการรับปกติ ทำการรักษาปกติ และมีการรักษาตัวที่ตึกสงฆ์ ส่วนผู้ป่วยหนักส่งตัวไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่างทอง ผู้ป่วยปานกลางส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

โดยมีข้อความว่า ประกาศโรงพยาบาลป่าโมก เนื่องจากมีการตรวจพบผู้ป่วย Covit- 19 ในโรงพยาบาลป่าโมก แล้วส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แล้วนำส่งต่อไปยังรพ.ธรรมศาสตร์แล้ว ขณะนี้ รพ.ป่าโมก ทำการปิดหอผู้ป่วยสามัญ พร้อมทั้งกักตัวเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งตรวจหาเชื้อ Covit-19 แล้ว

จึงขอให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจุดผู้ป่วยนอก วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 9.30 – 11.30 น. และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผู้ป่วยนอกเวลา 8.30 – 10.00 น. ให้สังเกตอาการ 14 วัน หรือหากมีอาการป่วยให้รีบมาพบแพทย์ เพื่อตรวจคัดกรองที่รพ.ป่าโมก สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทางรพ.ได้มีมาตรการแจ้งเป็นรายบุคคลไปแล้ว

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *